Aan de slag met de praktische professional

Aan de slag met de praktische professional

Op de arbeidsmarkt ervaren veel werkgevers een tekort aan praktisch opgeleid personeel. Veel vacatures blijven onvervuld, waardoor werkgevers te maken krijgen met belemmeringen in hun bedrijfsvoering. Daarbij staan tevens veel praktisch geschoolde professionals met een beperking aan de zijlijn. Met het project ‘Aan de slag met de praktische professional’ speelt Stichting Studeren & Werken Op Maat in op het verbeteren van de Haagse economie door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar te verbinden.

Doelstelling

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gaat SWOM haar bewezen effectieve methodiek doorontwikkelen naar de mbo-doelgroep en de komende jaren in de regio Den Haag aan de slag om praktische professionals met een arbeidsbeperking naar een duurzame baan te begeleiden, om zo de mismatch op de Haagse arbeidsmarkt te verkleinen. Onze doelstelling is om de komende drie jaar in totaal 170 openstaande vacatures bij minimaal 40 verschillende werkgevers te vervullen door praktisch geschoold personeel met een arbeidsbeperking.

Eerste Resultaten

In juni is met de komst van een nieuwe projectmedewerker het doorontwikkelen van de SWOM-methodiek gestart. Er zijn aanpassingen gemaakt in het voortraject van SWOM om beter aan te sluiten bij de nieuwe doelgroep: de praktische professional. Daarnaast zijn de verschillende samenwerkingspartners, waaronder het UWV en werkgevers servicepunten, op de hoogte gesteld van de start van dit project. Dit heeft ertoe geleid dat werkzoekende praktische professionals de weg naar SWOM makkelijker kunnen vinden. Vervolgens heeft de focus van het projectteam gelegen op het onderzoeken waar Haagse werkgevers behoefte aan hebben en zijn de eerste samenwerkingen om praktische professionals te plaatsen geïnitieerd. Ondertussen zijn er samenwerkingen gestart met onder andere Haagse horeca, MKB Den Haag en verschillende ministeries. De instroom van praktische professionals is doorgegaan, wat geresulteerd heeft in de eerste plaatsingen bij werkgevers. Om de instroom van nieuwe praktische professionals nog verder te vergroten hebben ook gesprekken plaatsgevonden met organisaties waar de aanwezigheid van werkzoekende praktische professionals wordt verwacht. De komende tijd ligt de focus van het projectteam op het bereiken van meer werkgevers, verder vergroten van de instroom met uiteindelijke doel meer plaatsingen te realiseren.  

Adviesdesk Hybride Werken

Hybride werken - iets wat nu de standaard is geworden, maar waar nog niet iedereen een weg in heeft gevonden. Speciaal voor Young Professionals en werkgevers hebben we de Adviesdesk Hybride Werken opgezet.

 

Doe kennis op, stel een vraag of meld je gratis aan voor een workshop.

 

Ga naar Adviesdesk Hybride Werken

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Klachtregelement SWOM

Lees hier het klachtregelement waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group