Expertisecentrum Op Maat

Expertisecentrum Op Maat

Stichting Werken & Studeren Op Maat zet zich landelijk in voor een inclusieve arbeidsmarkt voor (jong)volwassen met een ondersteuningsvraag. Daarnaast behartigt onze social enterprise hun belangen door middel van lobby, deelname aan raden van bestuur en cliëntenraden. We zetten de inclusieve arbeidsmarkt op de kaart en laten zien wat de mogelijkheden en kansen zijn voor (jong)volwassenen met een gezondheidsuitdaging om normaal mee te kunnen draaien in het arbeidsproces en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Onze expertises

Kennisdeling

Wij zijn een veelgevraagd spreker op congressen en trainingen. Zo delen we onze visie en kennis over een inclusieve arbeidsmarkt met een groter publiek. Daarbij spelen we ook in op de actualiteit. Zo publiceerden wij in september 2020 de Handreiking: werken met een arbeidsbeperking in Corona-tijd. 

Bekijk hier onze Handreiking

Werkgevers

Met onze specialistische kennis en ervaring over de Participatiewet en Social Return helpen we organisaties bij het zo goed mogelijk inrichten van hun arbeidsproces. We geven advies over wat de Participatiewet betekent voor de organisatie en welke regels en subsidiemogelijkheden van toepassing zijn.We helpen bij het wegnemen van drempels binnen organisaties en bij het creëren van draagvlak. SWOM geeft trainingen, begeleiding, werkplek analyses en advies aan werkgevers.

Bekijk hier ons partneroverzicht

Lees hier de ervaring van de Vrije Universiteit 

Onderwijs

Met presentaties en trainingen op universiteiten en hogescholen vergroten we de kennis onder decanen, begeleiders én studenten.

Bekijk onze Workshop voor studenten

Politiek

Stichting Studeren & Werken Op Maat komt op voor de belangen van Young Professionals met een beperking. Hierbij werken wij actief samen met de Landelijke Cliëntenraad, de Vakcentrale voor Professionals, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Binnenlandse zaken, Fonds 1818, ZonMw, Zorg van de Zaak Foundation en de Start Foundation.

Lobby

Dagelijks komen wij drempels tegen die ervoor zorgen dat jongeren met een beperking niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Ook werkgevers ervaren problemen wanneer zij inclusie willen bevorderen.

Om de groep hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking beter te positioneren in de samenleving en systeemfouten in beleid en regelgeving aan te pakken, maakt Stichting SWOM zich sterk voor maatschappelijke lobby. Ook geven wij advies aan politici, bestuurders en ambtenaren. Onze ambassadeurs (ervaringsdeskundigen) spelen hierbij een belangrijke rol. Zo werken wij samen met Young Professionals, werkgevers en andere partijen, waaronder FNO, aan een inclusieve arbeidsmarkt.
Onderwerpen waar we ons hard voor maken:
- Lobby campagne Wajong
- Toegankelijk onderwijs
- Breed offensief/Participatiewet
- SER-jongerenplatform

Patiëntenorganisaties

Voor patiëntenorganisaties zijn wij een sparringpartner. We hebben al veel mensen begeleid en weten wat de beste aanpak is en wanneer iemand klaar is voor een baan, of niet. Vandaar dat we ook goed contact hebben met patiëntenorganisaties en doorverwijzers.

Ouders / verzorgers

De Young Professionals die wij begeleiden staan niet alleen, de mensen om hen heen zijn van groot belang. Vandaar dat we ouders, verzorgers en andere betrokken partijen meenemen in het proces van begeleiding. 

Inka Dijstelbloem moeder van Jesse

 

Gemeenten, UWV

We geven trainingen en presentaties over onze doelgroep. We geven we tips over het herkennen, signaleren en doorverwijzen van deze bijzondere doelgroep. We benadrukken wat deze doelgroep nodig heeft én waar deze het beste past.

Op deze manier maken we mensen bewust van het bestaan van onze stichting, informeren we over subsidiemogelijkheden en laten we zien dat er al meer dan 85 werkgevers zijn die hun vacatures bij ons aanbieden.

Resultaten

De afgelopen tijd hebben we veel bereikt op het gebied van het onder de aandacht brengen van de inclusieve arbeidsmarkt. Zo hebben we onlangs een interview gegeven voor het televisieprogramma  ‘De Hofbar”,  gezamenlijk met de Landelijke Cliëntenraad, de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink en vakcentrales zijn we in actie gekomen tegen het wetsvoorstel om mensen met een Wajonguitkering achter te stellen.

Onder andere met een gezamenlijke advertentie, dialoog bij het College van de Rechten van de Mens en deelname aan verschillende TV programma’s.

Bekijk hier de aflevering van De Hofbar

Ervaringen

Vrije Universiteit

De Vrije Universiteit heeft in de stichting SWOM een goede partner gevonden om onze doelstellingen op het gebied van inclusie te realiseren.

Provincie Zuid-Holland

Namens de provincie Zuid-Holland werk ik al een aantal jaren samen met SWOM, ik heb ze zien groeien van een organisatie van 3 medewerkers naar een grote groep professionele medewerkers die hun werk serieus nemen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mijn eerste kennismaking met SWOM was via het zeer informatieve en uitgebreid portfolio aan CV’s dat zij voor SZW hadden samengesteld. Als ministerie willen wij het goede voorbeeld geven bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Adviesdesk Hybride Werken

Hybride werken - iets wat nu de standaard is geworden, maar waar nog niet iedereen een weg in heeft gevonden. Speciaal voor Young Professionals en werkgevers hebben we de Adviesdesk Hybride Werken opgezet.

 

Doe kennis op, stel een vraag of meld je gratis aan voor een workshop.

 

Ga naar Adviesdesk Hybride Werken

SWOM APP

De Handreiking van Stichting SWOM is een praktische tool die gaat over het ''nieuwe normaal'': thuiswerken in coronatijd. Vanuit ervaring uit de praktijk van Stichting SWOM en op basis van directe hulpvragen van medewerkers met een arbeidsbeperking, hun buddy’s, collega’s en leidinggevenden, zijn we tot een aantal belangrijke thema’s gekomen. We delen ervaringsverhalen en geven praktische tips en adviezen waarmee elke doelgroep aan de slag kan!

Bekijk de APP

Actueel

Expertisecentrum

Video: dit is onze Stagedesk!

Marije vertelt je graag hoe de Stagedesk jou kan helpen.

Expertisecentrum

Ervaringsverhaal: Ministerie Justitie & Veiligheid

SWOM's bijdrage aan Diversiteit & Inclusie bij het ministerie Justitie en Veiligheid

Expertisecentrum

Onze Young Professionals aan het woord

Deze YP's hebben een leuke passende baan gevonden via SWOM

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Klachtregelement SWOM

Lees hier het klachtregelement waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group