Expertisecentrum Op Maat

Expertisecentrum Op Maat

Stichting Werken & Studeren Op Maat zet zich landelijk in voor een inclusieve arbeidsmarkt voor hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking. Naast het begeleiden van talentvolle jongeren naar een duurzame arbeidsplaats, behartigt onze social enterprise hun belangen door middel van lobby, deelname aan raden van bestuur en cliëntenraden. We zetten de inclusieve arbeidsmarkt op de kaart en laten zien wat de mogelijkheden en kansen zijn voor hoogopgeleide jongeren (mbo+, hbo en wo) met een beperking om normaal mee te kunnen draaien in het arbeidsproces en een carrière op te bouwen.

Onze expertises

Kennisdeling

Wij zijn een veelgevraagd spreker op congressen en trainingen. Zo delen we onze visie en kennis over een inclusieve arbeidsmarkt met een groter publiek.

Werkgevers

Met onze specialistische kennis en ervaring over de Participatiewet en Social Return helpen we organisaties bij het zo goed mogelijk inrichten van hun arbeidsproces. We geven advies over wat de Participatiewet betekent voor de organisatie en welke regels en subsidiemogelijkheden van toepassing zijn.We helpen bij het wegnemen van drempels binnen organisaties en bij het creëren van draagvlak. SWOM geeft trainingen, begeleiding, werkplek analyses en advies aan werkgevers.

Lees hier de ervaring van de Vrije Universiteit 

Onderwijs

Met presentaties en trainingen op universiteiten en hogescholen vergroten we de kennis onder decanen, begeleiders én studenten.

Politiek

Stichting Studeren & Werken Op Maat komt op voor de belangen van Young Professionals met een beperking. Hierbij werken wij actief samen met de Landelijke Cliëntenraad, de Vakcentrale voor Professionals, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Binnenlandse zaken, Fonds 1818, ZonMw, Zorg van de Zaak Foundation en de Start Foundation.

Lobby

Dagelijks komen wij drempels tegen die ervoor zorgen dat jongeren met een beperking niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Ook werkgevers ervaren problemen wanneer zij inclusie willen bevorderen.

Om de groep hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking beter te positioneren in de samenleving en systeemfouten in beleid en regelgeving aan te pakken, maakt Stichting SWOM zich sterk voor maatschappelijke lobby. Ook geven wij advies aan politici, bestuurders en ambtenaren. Onze ambassadeurs (ervaringsdeskundigen) spelen hierbij een belangrijke rol. Zo werken wij samen met Young Professionals, werkgevers en andere partijen, waaronder FNO, aan een inclusieve arbeidsmarkt.
Onderwerpen waar we ons hard voor maken:
- Lobby campagne Wajong
- Toegankelijk onderwijs
- Breed offensief/Participatiewet
- SER-jongerenplatform

Patiƫntenorganisaties

Voor patiëntenorganisaties zijn wij een sparringpartner. We hebben al veel mensen begeleid en weten wat de beste aanpak is en wanneer iemand klaar is voor een baan, of niet. Vandaar dat we ook goed contact hebben met patiëntenorganisaties en doorverwijzers.

Ouders / verzorgers

De Young Professionals die wij begeleiden staan niet alleen, de mensen om hen heen zijn van groot belang. Vandaar dat we ouders, verzorgers en andere betrokken partijen meenemen in het proces van begeleiding. 

Inka Dijstelbloem moeder van Jesse

 

Gemeenten, UWV

We geven trainingen en presentaties over onze doelgroep. We geven we tips over het herkennen, signaleren en doorverwijzen van deze bijzondere doelgroep. We benadrukken wat deze doelgroep nodig heeft én waar deze het beste past.

Op deze manier maken we mensen bewust van het bestaan van onze stichting, informeren we over subsidiemogelijkheden en laten we zien dat er al meer dan 85 werkgevers zijn die hun vacatures bij ons aanbieden.

Informatiedesk

Voor iedereen met vragen over een inclusieve arbeidsmarkt, de Participatiewet, Social Return, of interesse in een baan of stagelopen met een beperking?
Bel onze informatiedesk.         
Deze informatielijn is er voor Young Professionals maar ook voor ouders, decanen, studiebegeleiders en hulpverleners. Voor vrijblijvend contact, advies of directe hulp kun je altijd bellen, mailen of appen naar een van onze coaches, die achter de informatiedesk zit. Hij of zij helpt je met meer achtergrondinformatie en advies bij je hulpvraag. 

Resultaten

De afgelopen tijd hebben we veel bereikt op het gebied van het onder de aandacht brengen van de inclusieve arbeidsmarkt. Zo hebben we onlangs een interview gegeven voor het televisieprogramma  ‘De Hofbar”,  gezamenlijk met de Landelijke Cliëntenraad, de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink en vakcentrales zijn we in actie gekomen tegen het wetsvoorstel om mensen met een Wajonguitkering achter te stellen.

Onder andere met een gezamenlijke advertentie, dialoog bij het College van de Rechten van de Mens en deelname aan verschillende TV programma’s.

Bekijk hier de aflevering van De Hofbar

Infodesk

Bel 070-2042299 of Whatsapp: 06 835 525 90 ons vrijblijvend met je vragen.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag - 9.00 uur tot 17.00 uur

info@studerenenwerkenopmaat.org

Meer informatie

Actueel

Expertisecentrum

Lancering Handreiking en Stagedesk

Dinsdag 8 september lanceerden we op feestelijke wijze de Handreiking en de Stagedesk!

Expertisecentrum

Onze Lobby

Dagelijks komen wij drempels tegen die ervoor zorgen dat jongeren met een beperking niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Ook werkgevers ervaren problemen wanneer zij inclusie willen bevorderen.

Expertisecentrum

Young Professional Pim

Het arbeidsrecht spreekt mij ontzettend aan; ik wil mijn steentje bijdragen aan gelijke rechten en kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt.

De partners van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group