Hybride Werken Advies

Hybride Werken Advies

De pandemie heeft enorme veranderingen teweeggebracht in ons privé- en werkende leven. Eén van de grote kansen en tegelijkertijd uitdagingen waar we voor staan, is het creëren van een gezonde werkbalans. Een urgente vraag die inherent is aan de combinatie van locatie- en tijd onafhankelijk werken, oftewel hybride werken.

Afgelopen week publiceerde de SER een advies met betrekking tot hybride werken. SWOM licht graag de volgende punten verder uit:

Hybride werken heeft de toekomst
Hybride werken, of plaats- en tijdonafhankelijk werken, is niet nieuw. Het bestond al voor de corona crisis maar door de crisis zijn veel mensen meer thuis gaan werken. Hierdoor hebben veel mensen de voordelen die deze manier van werken met zich mee brengt ervaren. Veel werkgevers en werknemers willen dan ook het hybride werken doorzetten in het “nieuwe normaal”. Veel organisaties richten het werk daar ook al op in en hebben afspraken gemaakt die bij hun situatie passen. Echter geldt dit nog niet voor al de werkgevers. Daarom is het belangrijk dat wet- en regelgeving en nieuwe instrumenten werkgevers en werknemers ondersteunen en dat zij samen met de overheid goede afspraken maken over hoe hybride werken gerealiseerd kan worden. Het advies van de SER benadrukt dan ook dat deze afspraken moeten gebaseerd worden op een goede balans tussen zeggenschap en maatwerk. Hybride werken moet op basis van overleg tussen werkgever en werknemer worden gerealiseerd, er moet op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid worden gewerkt, het werken moet gezond gebeuren en zoveel mogelijk bijdragen aan het welzijn van de werknemers. Daarnaast moet worden gelet op sociale cohesie en zoveel mogelijk mensen moeten de kansen van hybride werken kunnen benutten. Hierbij is het belangrijk dat er ook rekening wordt gehouden met de grote groep werkenden die niet hybride kan of wil werken. Een kloof tussen mensen die wel en niet hybride kunnen werken moet worden voorkomen. Er moet wat ons betreft altijd sprake zijn van een goede balans, voor iedereen!

Hybride werken voor mensen met een arbeidsbeperking
Het is belangrijk dat er speciale aandacht komt voor werkenden met arbeidsbeperkingen of chronische ziekte. Tijdens de lockdowns bleek bijvoorbeeld dat werken op afstand voor een aantal van deze groepen weliswaar mogelijk was, maar dat juist deze werkenden soms alleen kwamen te staan en meer dan anderen behoefte hielden aan contact en contactmomenten. Hiervoor moest in sommige gevallen coaching op afstand worden ingezet. Maar ook zagen wij een ander beeld, opvallend was namelijk dat werkenden met een beperking tijdens het verplichte werken op afstand soms weerbaarder en optimistischer bleken dan ander personeel. Ook moeten werkgevers zich blijven realiseren dat werken op afstand niet altijd mogelijk is voor mensen met een beperking. Een deel van deze doelgroep is bijvoorbeeld niet in staat om digitale middelen te gebruiken, voor anderen geldt dat de werkzaamheden vanwege de beperking niet geschikt zijn voor werken op afstand. Een voorbeeld hiervan is dat werkenden met motorische en zintuiglijke beperkingen dikwijls werkplekvoorzieningen nodig hebben om het werk te kunnen doen. Zo hebben bijvoorbeeld visueel gehandicapten specifieke lenzen, brillen, vergrotingssoftware en een brailleleesregel voor het lezen van digitale informatie nodig (naast de taststok, geleidehond, vervoersvoorzieningen, en dergelijke). Het is soms de vraag of het mogelijk is een volledig ingerichte thuiswerkplek (naast de werkplek op de werklocatie) te realiseren.

Hybride werken biedt echter ook mogelijkheden om werkenden met een arbeidsbeperking of chronisch zieke effectiever of zelfs meer uren te laten werken. Voor veel mensen vormt het woon-werkverkeer een belangrijke belemmering, afhankelijk van de aard van hun beperking. Wat voor een persoon zonder beperking of ziekte een eenvoudige reis kan zijn, kan een grote uitdaging zijn voor mensen met mobiliteitsbeperkingen als gevolg van mentale, fysieke of visuele handicaps. Zelfs als deze beperkingen of ziektes geen invloed hebben op het werk zelf. De besparing op reistijd heeft als voordeel dat er geen energieverlies door reistijd optreedt. Voor mensen met een beperkte belastbaarheid kan thuiswerken eraan bijdragen dat zij hun werktijden beter kunnen spreiden over de dag. Er zijn voorbeelden van werkenden met een chronische ziekte waarvoor hybride werken juist een uitkomst vormt. Het wordt voor deze groep namelijk mogelijk om meer tijd aan werk te besteden. Denkbaar is dat dit in sommige gevallen kan leiden tot een grotere arbeidsuren omvang dan voorheen het geval. Veel mensen met arbeidsbeperkingen zijn op dit moment in uren beperkt en daardoor aangewezen op parttimebanen, veelal in combinatie met uitkeringen. Hybride werken kan hier wellicht verandering in brengen.

Adviesdesk Hybride Werken
Zoals eerder aangegeven kunnen werkgevers én werknemers zowel positieve als negatieve gevolgen ondervinden van hybride werken, maar de mate waarin verschilt per individu en organisatie en hangt af van de vormgeving van hybride werken binnen organisaties.
Wij willen graag al de werkgevers in Nederland aansporen om met dit advies aan de slag te gaan. Afgelopen tijd heeft werkend Nederland laten zien hoeveel er mogelijk is wanneer het erop aankomt. We hebben ons aangepast en het onmogelijke mogelijk gemaakt. Toch is het belangrijk om ook te erkennen dat het soms ook een zware tijd was. Veel professionals hebben te maken gehad of hebben nog steeds te maken met mentale klachten. Soms is dit zichtbaar, maar vaak ook onzichtbaar voor de buitenwereld. Om professionals én hun werkgevers bij vraagstukken rondom hybride werken te begeleiden heeft SWOM de Adviesdesk Hybride werken opgezet. Onze ervaren begeleiders staan klaar om al jullie vragen te beantwoorden en jullie te coachen waar nodig. Voor zowel de werknemer met mentale klachten, als voor de werkgever die op zoek is naar de juiste ondersteuning in hybride werken. Met als doel: Een gezonde hybride werkplek creëren.

De informatielijn is bereikbaar van ma t/m vr tussen 9.00 en 17.00 uur.

Telefonisch via 070-204 2299
De coaches helpen jou tijdens kantooruren graag verder met praktische vragen, vertellen jou meer over ons aanbod of bieden een luisterend oor wanneer jij problemen ervaart.

Chatfunctie via 06-83552590 
Voor vragen kun je gedurende kantooruren terecht via onze whatsapp chat. Stel jouw vraag op het gebied van hybride werk of psychische kwetsbaarheid. Onze coaches helpen jou zo spoedig mogelijk verder. 

Mail naar hybridewerken@studerenenwerkenopmaat.org
Stuur jouw vraag via de mail. Onze coaches zullen jouw hulpvraag beantwoorden of indien wenselijk telefonisch contact met jou opnemen. 

* Lees het hele SER-Advies via deze link: https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2022/hybride-werken.pdf

Adviesdesk Hybride Werken

Hybride werken - iets wat nu de standaard is geworden, maar waar nog niet iedereen een weg in heeft gevonden. Speciaal voor Young Professionals en werkgevers hebben we de Adviesdesk Hybride Werken opgezet.

 

Doe kennis op, stel een vraag of meld je gratis aan voor een workshop.

 

Ga naar Adviesdesk Hybride Werken

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Klachtregelement SWOM

Lees hier het klachtregelement waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group