Jetta Klijnsma: 'Deze jonge mensen moeten perspectief hebben'

Jetta Klijnsma: 'Deze jonge mensen moeten perspectief hebben'

Zojuist stemde de Tweede Kamer in met een motie van SP en PvdA (nummer 15). Aanleiding was het debat over de herziening van de Participatiewet. Het verzoek aan staatssecretaris Klijnsma (SZW) was om de doelgroep te verbreden. Hiermee worden Young Professionals met de status SFB (Structureel Functioneel Beperkt) definitief toegelaten tot het doelgroepenregister.

Daarnaast verzocht de motie om verdere harmonisering banenafspraak met quotumregeling in vervolg op het debat in de Eerste Kamer op 31 maart 2015 bij de goedkeuring van de Quotumwet.

Beschut werk

Dit jaar moeten 1600 mensen de kans krijgen om bij een reguliere werkgever beschut te gaan werken. Het betreft mensen die ook met loonkostensubsidie en begeleiding tot nu toe niet aan de slag kunnen. De komende jaren dienen 30.000 van deze beschut werkplekken gerealiseerd te worden. Het is aan gemeenten om deze werkplekken te creëren, maar erg hard gaat het tot nog toe niet.

Eerder deze maand waarschuwde Job Cohen, voorzitter van de brancheorganisatie voor sociale werkvoorzieningen Cedris, dat het getal van 1600 bij lange na niet gehaald gaat worden in het huidige tempo van de gemeenten.

De komende vijf jaar stelt staatssecretaris Jetta Klijnsma steeds 20 miljoen euro beschikbaar. Dit geld moet volgens Klijnsma terechtkomen bij gemeenten die beschutwerkplekken hebben gecreëerd – als een soort van bonus.

Doelgroepregister

SP-kamerlid Sadet Karabulut diende tijdens het debat van woensdag jongstleden een motie in waarin ze de regering verzocht het doelgroepenregister te verbreden. Zo kan iedereen met een arbeidsbeperking die bij invoering van de Quotumwet wordt meegeteld voor het banenquotum, worden opgenomen in het doelgroepenregister. Jetta Klijnsma achtte dit voorstel prematuur.

De Banenafspraak is opgenomen in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Deze wet zegt dat er tot 2026 in totaal 100.000 banen moeten  komen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid draagt hierin een steentje bij en zorgt voor 25.000 banen.

Om alles goed te laten verlopen moet er duidelijkheid zijn over wie tot de doelgroep behoort. Daarom is er het doelgroepregister: een landelijk gegevensbestand, waarin alle mensen (komen en behoren te) staan die vallen onder de Banenafspraak. Werkgevers kunnen nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat – en of hij dus meetelt voor de Banenafspraak.

Stemming

De uitkomst van de stemming van vandaag betekent dat het makkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zodoende groeien hun kansen op de arbeidsmarkt. Iets waar wij als Stichting Studeren en Werken op Maat uiteraard erg blij mee zijn omdat dit de kansen van hoogopgeleide Young Professionals met een arbeidsbeperking vergroot!

Adviesdesk Hybride Werken

Hybride werken - iets wat nu de standaard is geworden, maar waar nog niet iedereen een weg in heeft gevonden. Speciaal voor Young Professionals en werkgevers hebben we de Adviesdesk Hybride Werken opgezet.

 

Doe kennis op, stel een vraag of meld je gratis aan voor een workshop.

 

Ga naar Adviesdesk Hybride Werken

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Klachtregelement SWOM

Lees hier het klachtregelement waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group