Nieuwsbrief van Vakcentrale voor professionals

Nieuwsbrief van Vakcentrale voor professionals

                                              

1 februari 2018

Vast werk beste garantie op werk en inkomen

 

VCP Nieuwsbrief foto 1

Liefst de helft van de daling van de arbeidsinkomensquote (AIQ) kan aan de flexibilisering worden toegeschreven, blijkt uit een analyse van De Nederlandsche Bank. Volgens de VCP moet het kabinet nu serieus paal en perk stellen aan de doorgeslagen flexibilisering. “Ook dit onderzoek laat weer eens zien dat werknemers de dupe worden zonder normaal contract. Uiteindelijk draait de Nederlandse samenleving meer en meer op voor de doorgeslagen flexibilisering”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Lees verder


31 januari 2018

Private aanvulling WW en WGA nu echt van start

 

Private aanvulling WW en WGA nu echt van start

De reparatie van het derde jaar WW krijgt concreet vorm. De premie-inning voor de private uitkering PAWW zal op 1 maart starten. De PAWW-premie voor 2018 bedraagt 0,2 procent. De PAWW gaat in na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. Vóór 15 maar 2018 is het opnieuw mogelijk om de overeenkomst tot deelname in te dienen bij Stichting PAWW. Meer informatie staat op de website van Stichting PAWW.

Lees verder


30 januari 2018

Nieuw pensioenstelsel, graag! Maar wel een goed stelsel!

 

Nieuw pensioenstelsel, graag! Maar wel een goed stelsel!

Bij tweederde van de Nederlandse pensioenen dreigen de komende jaren kortingen, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Een nieuw pensioenstelsel zou volgens DNB-president Knot de oplossing kunnen zijn, zo zei hij in Buitenhof. Volgens de VCP moet dat stelsel kwalitatief wel in orde zijn en speelt ook de wijze waarop wij onze pensioenen waarderen een belangrijke rol bij deze discussie.

Lees verder


29 januari 2018

Directie in gesprek met OR over beloningen

 

Directie in gesprek met OR over beloningen

Ondernemingen moeten voortaan in gesprek met ondernemingsraden over topbeloningen en beloningsverschillen binnen een bedrijf. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin dit overlegrecht is geregeld. Volgens de VCP gaat de nieuwe regeling niet ver genoeg. “Het gesprek waarin de nieuwe wet voorziet, heeft een informatief karakter, maar kent geen richtinggevend advies. Dit is te vrijblijvend”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Lees verder


25 januari 2018

Besluit verbeterde inkoopregels nettopensioen gepubliceerd

 

Besluit verbeterde inkoopregels nettopensioen gepubliceerd

Eindelijk is het besluit (.pdf) met verbeterde inkoopregels voor het nettopensioen gepubliceerd in het Staatsblad. De VCP pleit al sinds de introductie van de nettopensioenregeling voor een aanpassing van de inkoopregels. Dit omdat nettopensioendeelnemers financieel nadeel konden ondervinden bij een verplichte omzetting van het nettopensioenkapitaal in een regulier pensioen. Het verbeterde inkooptarief is goed nieuws voor nettopensioendeelnemers en in het belang van de fiscale hygiëne.

Lees verder


24 januari 2018

Verantwoord omgaan met kunstmatige intelligentie

 

Verantwoord omgaan met kunstmatige intellegentie

Stel: je solliciteert naar een baan en een computer bepaalt of je die baan ook echt krijgt. Dan mag je hopen dat die computer een juiste afweging maakt, op basis van de juiste feiten. “In de computer moeten correcte data zitten, en data zijn niet altijd hetzelfde als feiten”, zegt Catelijne Muller, VCP-adviseur kunstmatige intelligentie.

Lees verder


 23 januari 2018

VCP en FNV: Rentegevoeligheid rekenregels ondermijnt vertrouwen in pensioen

 

VCP en FNV: Rentegevoeligheid rekenregels ondermijnt vertrouwen in pensioen

De Tweede Kamer moet dringend iets doen aan de te lage waardering van onze pensioenvermogens. Door te starre rekenregels kunnen veel pensioenfondsen niet indexeren en wordt de pensioenopbouw aangetast. Dit ondermijnt het vertrouwen in het pensioenstelsel.

Lees verder

 

 

U kunt zich inschrijven voor de VCP Nieuwsbrief, zodat u tweewekelijks op de hoogte wordt gehouden via email. Vragen of opmerkingen: info@vcp.nl.

Adviesdesk Hybride Werken

Hybride werken - iets wat nu de standaard is geworden, maar waar nog niet iedereen een weg in heeft gevonden. Speciaal voor Young Professionals en werkgevers hebben we de Adviesdesk Hybride Werken opgezet.

 

Doe kennis op, stel een vraag of meld je gratis aan voor een workshop.

 

Ga naar Adviesdesk Hybride Werken

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Klachtregelement SWOM

Lees hier het klachtregelement waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group