Nieuwsbrief van Vakcentrale voor professionals 18.17

Nieuwsbrief van Vakcentrale voor professionals 18.17


30 oktober 2018

Meer dan modaal: fors koopkrachtverlies na crisis

 

VCP Nieuwsbrief foto 1

Werkenden met een bovenmodaal inkomen zijn er sinds het begin van de crisis fors in koopkracht op achteruit gegaan. De verschillen tussen 2010 en nu lopen soms op tot meer dan 3000 euro, afhankelijk van het inkomen. Dat blijkt uit berekeningen die het koopkrachtbureau Nibud heeft gemaakt. Volgens de VCP laten de cijfers andermaal zien dat het kabinet nog veel meer moet doen om de lasten voor werkenden verder te verlichten. "De lastendruk juist voor modaal tot twee keer modaal blijft extreem hoog", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Lees verder


29 oktober 2018

VCP geeft publiek statement rekenregels pensioen met FNV en CNV 

 

VCP Nieuwsbrief foto 2

De VCP heeft samen met FNV en CNV een publieke statement omtrent de rekenregels bij de pensioenen naar buiten gebracht. Dit omdat de minister de Kamer, de Pensioenfederatie en het Financieel Dagblad heeft laten weten dat de rekenrente met het nieuwe contract, waarover wordt onderhandeld in de SER, niet zal wijzigen. 'Het is nodig dat de prima rendementen van onze pensioenfondsen weer bij de deelnemers terecht kunnen komen. Het beste pensioenstelsel ter wereld verdient dan ook meer vertrouwen van de minister', aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Lees verder


25 oktober 2018

Aan tafel over ziekte en arbeidsongeschiktheid 

 

VCP Nieuwsbrief foto 3

De VCP spreekt samen met FNV en CNV met SZW over loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees gevraagd om aan tafel te gaan. De VCP gaat graag om tafel om haar kritiek op de voorstellen van het kabinet toe te lichten. De werknemersorganisaties hebben de minister een brief met zeven concrete voorstellen gestuurd. De hoofdboodschap luidt: Wie werkt en ziek wordt verdient adequate inkomensbescherming en goede begeleiding terug naar werk.

Lees verder


16 oktober 2018

VCP: Draag heel klein pensioen nog over voordat het vervalt

 

VCP Nieuwsbrief foto 4

Vanaf 1 januari 2019 mogen hele kleine pensioenen komen te vervallen. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. Tot 1 januari kan men dit hele kleine pensioen nog laten uitbetalen, voordat het vervalt. Hiertoe moet u wel zelf actie ondernemen

Lees verder


9 oktober 2018

'Betere aansluiting hoger onderwijs op arbeidsmarkt'

 

VCP Nieuwsbrief foto 5

Jongerenorganisaties vinden dat de aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt beter moet. Dat staat in een brief die ze aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. Waar de arbeidsmarkt in toenemende mate meer dynamisch en veeleisender wordt, blijft het hoger onderwijs achter, zo schrijven ze. Het gehele onderwijsveld, met als aanvoerders de universiteiten en hogescholen, moeten serieuze stappen zetten om dit probleem te ondervangen.

Lees verder


9 oktober 2018

Verandering en vooruitgang

 

VCP Nieuwsbrief foto 6

We roepen het niet elke dag van de daken, maar als werknemersorganisatie zijn wij een groot deel van onze tijd bezig met verandering en vooruitgang. Over een breed front is de wereld in verandering. Denk aan de arbeidsmarkt, het klimaat en de digitalisering. Grote ontwikkelingen die impact hebben op de wereld waarin wij leven en op de werknemer in het bijzonder, zo stelt VCP-voorzitter Nic van Holstein in de zeepkist column in het SER Magazine.

Lees verder


8 oktober 2018

Herziene code pensioenfondsen gepubliceerd

 

VCP Nieuwsbrief foto 7

Op 4 oktober heeft de minister de herziene Code Pensioenfondsen gepubliceerd in de Staatscourant. De Code (.pdf) draait om de drie functies van 'goed pensioenfondsbestuur': besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Er is de afgelopen maanden gewerkt aan een beleidsarme herziening van de Code Pensioenfondsen door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, waaronder de VCP. Dit na aanbeveling van de monitoringscommissie, die toezicht houdt op de naleving van de code. De VCP hoopt dat de sector dienstbaar gebruik zal gaan maken van deze herziene code.

Lees verder


5 oktober 2018

Zondag 7 oktober: fatsoenlijk en veilig werk

 

VCP Nieuwsbrief foto 8

Het is zondag 7 oktober World Day for Decent Work. Fatsoenlijk en veilig werk lijkt vanzelfsprekend, maar het blijft belangrijk om er aandacht aan te besteden. De Inspectie SZW constateert nog altijd dat fatsoenlijk en veilig werk niet in alle bedrijven en instellingen normaal is. Werknemers moeten te lang werken, tegen een te laag loon of in onveilige situaties. Er zijn tools beschikbaar om te checken hoe fatsoenlijk en veilig er gewerkt wordt. Op Zelfinspectie.nl kunnen werkgevers checken of ze hun werknemers eerlijk, gezond en veilig werk bieden. Op VeiligVakmanschap.nl kunnen werknemers testen of ze tijdens het werk genoeg op hun gezondheid en veiligheid letten.

Lees verder

 

 

U kunt zich inschrijven voor de VCP Nieuwsbrief, zodat u tweewekelijks op de hoogte wordt gehouden via email. Vragen of opmerkingen: info@vcp.nl.

Adviesdesk Hybride Werken

Hybride werken - iets wat nu de standaard is geworden, maar waar nog niet iedereen een weg in heeft gevonden. Speciaal voor Young Professionals en werkgevers hebben we de Adviesdesk Hybride Werken opgezet.

 

Doe kennis op, stel een vraag of meld je gratis aan voor een workshop.

 

Ga naar Adviesdesk Hybride Werken

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Klachtregelement SWOM

Lees hier het klachtregelement waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group