Verras ons met signalen van Young Professionals!

Verras ons met signalen van Young Professionals!

Als de Stichting Studeren & Werken Op Maat zich positioneert als dé vertegenwoordiger die voortkomt uit de doelgroep Young Professionals met een arbeidsbeperking, dan valt voor iedereen een enorme winst te halen,’ zegt Gerrit van der Meer, voorzitter Landelijke Cliëntenraad (LCR). 

Een belangrijke stap vooruit noemt hij de recente raadslid-benoeming van Bart de Bart, voorzitter van Stichting SWOM, in de Landelijke Cliëntenraad. ‘Nu kunnen we onze krachten gaan bundelen,’ zegt Van der Meer. ‘Verras ons met signalen vanuit de doelgroep Young Professionals. Houd ons op de hoogte wanneer er iets niet goed gaat en mensen tussen wal en schip raken. Stel vragen aan de LCR: we lopen tegen deze specifieke problematiek aan waardoor een match naar werk niet tot stand komt, wat kunnen we ermee?’ 

Onder aan lijstjes

De Landelijke Cliëntenraad behartigt de belangen op het gebied van werk en inkomen van alle uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden, waaronder de Young Professionals met een arbeidsbeperking. ‘Concreet betekent dit dat bij elke wetsvoorbereiding op het gebied van werk en inkomen Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW, verplicht advies aan de LCR moet vragen,’ licht Van der Meer toe. ‘Dat kunnen we alleen goed geven, wanneer we op de hoogte zijn van wat er speelt. Reden te meer voor jullie om aan jullie achterban te vragen signalen door te geven, zodat Bart ze mee kan nemen naar de LCR.’ 

Door de Participatiewet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar de arbeidsmarkt. ‘Juist de jongeren uit jullie doelgroep krijgen te maken met het feit dat ze niet meer in de Wajong terecht komen, maar in de bijstand. En dan moeten ze concurreren met alle andere groepen die al in de bijstand zaten. Gemeenten moeten keuzes maken, met een beperkt budget kunnen ze niet anders. Als de kans op succes klein is, dan komen mensen thuis te zitten. En jongeren uit jullie doelgroep die op termijn mogelijk zelf het minimumloon kunnen verdienen, maar dat nu nog niet kunnen, komen waarschijnlijk onder aan het lijstje voor bemiddeling terecht.’ 

In de geest van de Participatiewet

Ook voor werkgevers is de uitvoering van de Participatiewet lastig. ‘Een lokale arbeidsmarkt bestaat niet,’ zegt Van der Meer. ‘Het is zelfs arbitrair of er een regionale arbeidsmarkt bestaat. Werkgevers krijgen nu met meerdere gemeentelijke regio’s te maken, waarin ze  uitvoeringsverschillen ervaren.’ Dit maakt het ingewikkeld, met name voor bedrijven uit het MKB. Toch pleit Van der Meer niet voor verandering in wetgeving. ‘We zijn druk bezig met monitoren en signalen ophalen,’ zegt hij. ‘Kinderziektes leiden nu tot vervelende situaties, maar als gemeenten rust krijgen om de Participatiewet in de geest van de wet uit te voeren, dan kan er zeker iets goeds uit voortkomen.’

De LCR streeft net als Stichting SWOM naar een inclusieve arbeidsmarkt. Uitgangspunt voor toetsing bij misstanden door de LCR is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, dat komend jaar door Nederland geratificeerd wordt. Van der Meer vindt het belangrijk naast misstanden ook het goede geluid te laten horen: ‘Hoe meer mensen laten zien dat het kan en hoe het kan, hoe dichter we bij een inclusieve arbeidsmarkt komen.’ 

Begeleiding is voorwaarde succes

Er zijn geen knoppen die omgezet kunnen worden voor direct resultaat. Op termijn is er volgens Van der Meer wel veel mogelijk. ‘Dankzij software en andere hulpmiddelen kunnen mensen met een beperking ook op de kwaliteit van hun werk beoordeeld worden. Aan een e-mail kun je tenslotte niet zien of de afzender in een rolstoel zit of blind is. Een mooi resultaat zou zijn als iedereen over een aantal jaar het woord ‘beperking’ weglaat!’

Volgens Van der Meer is voor de achterban van Stichting SWOM begeleiding de belangrijkste voorwaarde om te slagen in een baan. ‘Niet alleen begeleiding naar een baan, maar ook bij de uitvoering van het werk,’ zegt hij. De interne jobcoach kijkt nu nog teveel vanuit het perspectief van de werkgever. ‘Als de begeleiding gebeurt vanuit het perspectief van de jongere met een arbeidsbeperking, dan komt het doel om de arbeidsrelatie duurzaam te maken in zicht. Dan gaat het om goed in je vel zitten en op termijn het verdienvermogen van de jongere te verbeteren.’ 

Stem moet gehoord worden

Ook het geven van informatie aan werkgevers vindt Van der Meer een belangrijke factor. ‘Informatie is cruciaal om vooroordelen te beslechten. Alleen dan kunnen de klassieke vooroordelen als ‘een persoon in een rolstoel kan bij mijn bedrijf niet werken’ of ‘een mens met een arbeidsbeperking zal wel veel ziekteverzuim hebben’ de wereld uit geholpen worden.’ 

Van der Meers zienswijze sluit aan bij de visie die Stichting SWOM uitdraagt, zowel naar werkgevers als naar jongeren met een arbeidsbeperking. ‘Ik hoor van veel werkgevers dat ze vacatures wel openstellen voor mensen met een beperking, maar dat ze geen mensen kunnen vinden. Ik ga ze zeker wijzen op de begeleiding die Stichting SWOM biedt,’ zegt hij. De jongeren met een beperking gaat hij aanmoedigen lid te worden van de Vereniging voor Young Professionals opgericht door Stichting SWOM. ‘Het is heel belangrijk dat hun stem gehoord wordt en dat hun belangen goed behartigd worden,’ zegt Van der Meer tot besluit. 

Liane Baltus

Gerrit van der Meer is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). De LCR is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid. De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden die bij beleidsontwikkeling optreden namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte.Adviesdesk Hybride Werken

Hybride werken - iets wat nu de standaard is geworden, maar waar nog niet iedereen een weg in heeft gevonden. Speciaal voor Young Professionals en werkgevers hebben we de Adviesdesk Hybride Werken opgezet.

 

Doe kennis op, stel een vraag of meld je gratis aan voor een workshop.

 

Ga naar Adviesdesk Hybride Werken

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Klachtregelement SWOM

Lees hier het klachtregelement waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group