Duurzame, inclusieve arbeidsmarkt

Duurzame, inclusieve arbeidsmarkt

Een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt, waarin Young Professionals mét en zonder arbeidsbeperking gelijke kansen hebben. Dat is volgens ons de toekomst.

Wilt u hoogopgeleide (mbo+, hbo en wo)  jongeren met een arbeidsbeperking een plek bieden binnen uw organisatie? Onze getalenteerde en gemotiveerde Young Professionals zijn enthousiast en gedreven om toegevoegde waarde te leveren aan uw organisatie. Wij coachen niet alleen de Young Professionals naar zelfverzekerde werknemers maar vanuit onze praktijkervaring en expertise begeleiden wij ook de werkgevers. Met trainingen, advies en coaching helpen we bij het inrichten van een werkomgeving en managementstijl die het beste pas om een succesvolle en duurzame match te kunnen maken.

Expertise Participatiewet en Social Return

Stichting Studeren & Werken Op Maat kan u advies op maat geven over wat de Participatiewet en de Wet Banenafspraak voor uw organisatie betekent, hoe u kunt voldoen aan uw verplichtingen en welke regels en subsidiemogelijkheden op uw situatie van toepassing zijn. We zetten onze specialistische kennis over de Participatiewet, Social Return mogelijkheden en onze praktijkervaring graag bij u in. Bel of mail met de werkgeversdesk voor informatie over de mogelijkheden.

Partner van SWOM:

Een partnerschap betekent dat uw organisatie open staat voor de plaatsing van een hoogopgeleide Young Professional met een arbeidsbeperking en zich inzet voor het laten slagen van een langdurige werkrelatie. Daarbij biedt Stichting SWOM intensieve begeleiding voor zowel de Young Professional, als ook de coaching en het adviseren van de werkgever. Werkgevers als de ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, Haag Wonen, PGGM, TNO, Alliander, Bol.com en Erasmus Universiteit zijn een van de vele partners van SWOM.

Hier vervullen onze Young Professionals succesvol een kennisintensieve functie. Sinds 2012 zijn meer dan 950 van onze Young Professionals op het gebied van ICT, economie, rechten, communicatie en bedrijfskunde succesvol aan de slag gegaan bij onze partners.

Bekijk hier ons partneroverzicht

 

Het SWOM partnerschap biedt

Advies Participatiewet

De werkgever kan voor, tijdens en na een plaatsing rekenen op doorlopend advies omtrent de Participatiewet. Hiervoor worden advies- en informatiesessies bij uw organisatie ingezet, zodat elke laag van de organisatie betrokken wordt en relevante informatie ontvangt. Stichting SWOM is vertegenwoordigd binnen o.a. de Landelijke Cliëntenraad (LCR), VNO-NCW en de Vakcentrale voor Professionals (VCP) als expertisecentrum op het gebied van actuele wet- en regelgeving van de Participatiewet en Social Return.

Gezamenlijk beleid bepalen

Stichting SWOM bepaalt samen met de werkgever de kaders van de samenwerking.
Er wordt zorgvuldig afgestemd welke focus aangebracht zal worden binnen uw organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals: het creëren van draagvlak onder medewerkers en leidinggevenden; het bespreken van doelstellingen en ambities; het ontwikkelen van interne communicatie naar teams en leidinggevenden over de te bereiken doelstellingen; het managen van verwachtingen en de evaluatie van het partnership.

Voortraject Young Professionals

Stichting SWOM begeleidt haar Young Professionals vanuit een intensief eigen voortraject zodat zij succesvol kunnen starten in een volwaardige baan die past bij hun competenties en inzetbaarheid. Het doel van dit voortraject is de Young Professional ‘stabiliseren’ en klaar te stomen voor de reguliere arbeidsmarkt. Lees hier welke stappen de Young Professional doorloopt bij de “SWOM Werk Op Maat Aanpak”.

 

Professioneel werving- & selectietraject

Stichting SWOM biedt hulp bij het implementeren van de Participatiewet binnen uw organisatie. Zo kunnen wij de (HR-)medewerkers, het managementteam en de directie kort en krachtig uitleggen wat de Participatiewet voor uw organisatie betekent. Dit doen wij door op maat advies te geven over wat geschikte functies zijn, hoe medewerkers enthousiast te maken voor het onderwerp, wat de juiste managementstijl is die past bij het werken met een Young Professional, hoe een sollicitatiegesprek moet worden ingericht en hoe een passende inwerkprocedure er uitziet.

Coaching en advies

Voor, tijdens en na de plaatsing van een Young Professional biedt Stichting SWOM doorlopend advies, begeleiding en coaching. Deze ondersteuning wordt geboden aan zowel de Young Professional als de werkgever.
Stichting SWOM begeleidt de werkgever bij het aannemen van deze bijzondere Young Professionals. Dit doen we door middel van het voorbespreken van de Young Professional bij een eerste ‘match’. Wanneer vervolg- gesprekken (klik- en arbeidsvoorwaarden-gesprek) ingepland worden zal een coach van Stichting SWOM aansluiten ter ondersteuning van werkgever en Young Professional.

Hierbij staat de concrete faciliteringsvraag van de Young Professionals centraal. Bij een succesvolle match wordt een begeleidingsplan en/of signaleringsplan opgesteld, waarin concreet en praktisch staat beschreven wat de rol en wederzijdse verwachtingen zijn van de Young Professional zelf, de direct leidinggevende en het team waarin de Young Professional gaat starten. Na plaatsing, wat bijna altijd en bij voorkeur plaatsvindt in dienst bij de werkgever, blijft Stichting SWOM op maat coaching bieden. Tijdens deze coaching wordt de direct leidinggevende en de Young Professionals op maat begeleid bij alle fasen van de P&O-cyclus die de nieuwe medewerker doorloopt.

Advies en aanvraag subsidies en voorzieningen

Werkgevers die medewerkers vanuit de Banenafspraak in dienst nemen, kunnen aanspraak maken op diverse subsidies en voorzieningen. Denk daarbij aan loonkostensubsidie of vergoeding voor voorzieningen zoals een werkplekaanpassing of begeleiding. Stichting SWOM biedt een actueel overzicht van relevante regelingen en adviseert en ondersteunt bij de aanvraag daarvan.

Uw organisatie onder de aandacht

Als Partner van Stichting SWOM wordt uw bedrijf als inclusieve werkgever actief onder de aandacht gebracht van de Young Professionals in ons netwerk, door middel van nieuwsbrieven en in het voortraject. Tevens kunt u rekenen op de vermelding van uw bedrijf en logo als partner van Stichting SWOM op onze website.

Partners

Vrije Universiteit
De Vrije Universiteit heeft in de stichting SWOM een goede partner gevonden om onze doelstellingen op het gebied van inclusie te realiseren. 

Lees verder

Provincie Zuid-Holland
Namens de provincie Zuid-Holland werk ik al een aantal jaren samen met SWOM, ik heb ze zien groeien van een organisatie van 3 medewerkers naar een grote groep professionele medewerkers die hun werk serieus nemen.

Lees verder 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Als ministerie willen wij het goede voorbeeld geven bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen ze samen met SWOM. 

Lees verder

Bel of mail met de werkgeversdesk voor informatie over de mogelijkheden.

Tel:
070-2190140

E-mail
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org

Meer informatie

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Klachtregelement SWOM

Lees hier het klachtregelement waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group