Privacy Statement van Stichting Studeren & Werken Op Maat

Privacy Statement van Stichting Studeren & Werken Op Maat

Privacy statement inschrijving Stichting Studeren & Werken Op Maat

Stichting Studeren & Werken Op Maat, gevestigd aan het Lange Voorhout 58, 2514 EG Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://studerenenwerkenopmaat.org/
Lange Voorhout 58

2514 EG Den Haag

070-204 2299

Hidde Nühn is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Studeren & Werken Op Maat. Hidde is te bereiken via FG@studerenenwerkenopmaat.org.

ALGEMEEN
Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar diensten. Wij willen dat kandidaten veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze diensten. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die jij aan ons verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacy beleid.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Stichting Studeren & Werken Op Maat neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@studerenenwerkenopmaat.org.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ JE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

1. Het delen van je gegevens met onze partners om een duurzame baan/stage te realiseren

a. Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer je jezelf bij ons inschrijft nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken je persoonsgegevens om op zoek te gaan naar de mogelijkheden bij onze partnerbedrijven. Wanneer er een mogelijke match gevonden is delen wij je gerubriceerde persoonsprofiel, opgesteld aan de hand van een intakegesprek en vervolgens naar jou gestuurd voor goedkeuring, met het betreffende partnerbedrijf.

b. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is het uitvoeren van een contract. Door je gegevens aan SWOM te verstrekken en ons inschrijfformulier te ondertekenen, stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om je toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking.

c. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? Voor dit doeleinde verwerken wij je voornaam, geboortedatum, nationaliteit, arbeidsbeperking en je CV.

d. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?

De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor jou op zoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaard omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

2. Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

a. Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer je jezelf bij ons inschrijft nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken je persoonsgegevens tevens om onze database te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je contacteren tijdens onze dienstverlening.

b. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is het uitvoeren van een contract. Door je gegevens aan SWOM te verstrekken en ons inschrijfformulier te ondertekenen, stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om je toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking.

c. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij je naam en contactgegevens.

d. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?

De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor jou op zoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaard omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

3. Het inventariseren voor je mogelijkheden voor een duurzame baan/stage

a. Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer je jezelf bij ons inschrijft nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken je persoonsgegevens om op zoek te gaan naar mogelijkheden bij onze partnerbedrijven.

b. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is het uitvoeren van een contract. Door je gegevens aan SWOM te verstrekken en ons inschrijfformulier te ondertekenen, stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens
worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om je toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking.

c. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij je NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), geboortedatum, je CV en je foto.

d. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?

De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor jou op zoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaard omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

4. Opvragen registratie doelgroepenregister

a. Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer je jezelf bij ons inschrijft nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Stichting SWOM vervult de rol van inlener cq. vertegenwoordiger/gemachtigde van de aangesloten partners waarvoor wij de werving en indiensttreding begeleiden. Daarom verwerken wij bepaalde persoonsgegevens om te controleren of je staat ingeschreven bij het doelgroepenregister van het UWV. Wij controleren met jouw BSN of je daarmee recht hebt op re-integratievoorzieningen die horen bij een doelgroepregistratie, en deel zijn van onze dienstverlening, zoals jobcoaching. 

b. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is het uitvoeren van een contract. Door je gegevens aan SWOM te verstrekken en ons inschrijfformulier te ondertekenen, stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om je toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking.

c. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij je naam, UWV-indicatie en BSN nummer.

d. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?

De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor jou op zoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaard omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Studeren & Werken Op Maat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar FG@studerenenwerkenopmaat.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Stichting Studeren & Werken Op Maat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Adviesdesk Hybride Werken

Hybride werken - iets wat nu de standaard is geworden, maar waar nog niet iedereen een weg in heeft gevonden. Speciaal voor Young Professionals en werkgevers hebben we de Adviesdesk Hybride Werken opgezet.

 

Doe kennis op, stel een vraag of meld je gratis aan voor een workshop.

 

Ga naar Adviesdesk Hybride Werken

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Klachtregelement SWOM

Lees hier het klachtregelement waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group