Privacy Statement van Stichting Studeren & Werken Op Maat

Privacy Statement van Stichting Studeren & Werken Op Maat

Gegevensbescherming en privacybeleid
Stichting Studeren & Werken Op Maat Stichting Studeren & Werken Op Maat, gevestigd aan Lange Voorhout 58, 2514 EG Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.studerenenwerkenopmaat.org
Lange Voorhout 58
2514 EG  Den Haag
+31 70 219 0140

Marieke de Bart is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Studeren & Werken Op Maat. Ze is te bereiken via FG@studerenenwerkenopmaat.org

Algemeen

Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website (https://www.studerenenwerkenopmaat.org) verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in ons privacybeleid.

Let op: Onze website bevat verwijzingen en hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Studeren & Werken Op Maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@studerenenwerkenopmaat.org

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen leggen wij niets identificeerbaars vast over je website bezoek zonder dat je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt via het aanmeldformulier. Wanneer u toestemming geeft via ons inschrijvingsformulier slaan wij uw persoonlijke gegevens op in een secure en betrouwbare beveiligde database.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

 1.  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  1. Wat houdt dit doeleinde in?
   Wanneer u zich bij ons aanmeld via onze website nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze database te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij uitnodigen voor een kennismakingsgesprek om op zoek te gaan naar een duurzame baan of stage.
  2. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw toestemming. Door uw gegevens aan SWOM te verstrekken en akkoord te gaan op onze website, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
  3. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
   Voor dit doeleinde verwerken wij uw naam en contactgegevens.
  4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
   De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor u opzoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaart omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

 2. Het inventariseren voor uw mogelijkheden voor een duurzame baan/stage
   
  1. Wat houdt dit doeleinde in?
   Wanneer u zich bij ons aanmeld via onze website nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens om op zoek te gaan naar mogelijkheden bij onze partnerbedrijven.
  2. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw toestemming. Door uw gegevens aan SWOM te verstrekken en akkoord te gaan op onze website, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 2, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
  3. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
   Voor dit doeleinde verwerken wij uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), geboortedatum, uw CV en uw foto.
  4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
   De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor u opzoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaart omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

 3. Opvragen registratie doelgroepenregister

  1. Wat houdt dit doeleinde in?
   Wanneer u zich bij ons aanmeld via onze website nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens om te controleren of u staat ingeschreven bij het doelroepenregister van het UWV
  2. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw toestemming. Door uw gegevens aan SWOM te verstrekken en akkoord te gaan op onze website, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 3, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
  3. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
   Voor dit doeleinde verwerken wij uw naam en BSN.
  4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
   De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor u opzoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaart omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Studeren & Werken Op Maat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar FG@studerenenwerkenopmaat.org. Voor deze verzoeken worden administratiekosten gerekend. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Studeren & Werken Op Maat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Infodesk

Bel ons vrijblijvend met je vragen. 070-2042299
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag - 9.00 uur tot 17.00 uur

info@studerenenwerkenopmaat.org

Meer informatie

Dit zijn de aangesloten werkgevers van SWOM

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Studeren & Werken op Maat

Volg jij SWOM al op Social media?

Stichting Studeren & Werken Op Maat

Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag

Infodesk: 070-204 2299
Whatsapp 06-83552590
info@studerenenwerkenopmaat.org 
Werkgeversdesk: 070-219 0140
secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org 

Privacy Statement

Lees hier de privacy regels waar we ons aan conformeren.

Partners

Zij maken ons werk mogelijk. Bekijk de complete lijst met onze partners.

Partners

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Sponsor van onze kantoorruimte

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart 2019 op het Lange Voorhout".

Geste Group